0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Współpraca z organizacjami pozarządowymi » Program Współpracy Gminy Ksawerów z organizacjami pozarządowymi  » Program na 2015 rok


                                                                             Ksawerów, dnia 10.10.2014 r.

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KSAWERÓW
O KONSULTACJACH ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2015 ROK

Wójt Gminy Ksawerów zaprasza do udziału w konsultacjach, których przedmiotem jest projekt uchwały „w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Ksawerów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2015 r.”.

Termin konsultacji: od 20 października do 27 października 2014 r.

Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz Gminy Ksawerów.

Formy konsultacji:

  1. przyjmowanie opinii i uwag na piśmie z wykorzystaniem formularza, możliwego do pobrania ze strony www.ksawerow.bip.cc, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia. (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Ksawerów).

Komórką organizacyjną Urzędu Gminy Ksawerów wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest Referat Oświaty, Spraw Społecznych  i  Promocji Urzędu Gminy Ksawerów, ul. Kościuszki 3h, 95-054 Ksawerów, tel. (42) 213-80-50 w. 13,50,  e-mail: promocja@ksawerow.com
 

                                                                                         Wójt

                                                                               /-/ Adam Topolski

Załączniki:

Nr 1 Projekt uchwały - Kliknij, aby pobrać uchwałę
Nr 2 Formularz zgłaszania uwag i opinii - Kliknij, aby pobrać formularzInformacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Aleksandra Bartold [Inspektor] dnia 10 październik 2014
Informacja opublikowana przez:
  Aleksandra Bartold dnia 10 październik 2014 godz. 11:46
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Aleksandra Bartold dnia 10 październik 2014 godz. 12:06
Liczba odsłon:
  3892 od 10 październik 2014 godz. 11:46  (średnio 2.09 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Ksawerów
sekretariat@ksawerow.com