0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Budżet  » Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej


Uchwała Nr I/233/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Pbrachunkowej w Łodzi z dnia 20 grudnia 2016 r.

w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Ksawerów na 2017 rok;

Uchwała I/233/2016

Uchwała Nr I/232/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 20 grudnia 2016 r.

w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Ksawerów;

Uchwała I/232/2016

Uchwała Nr I/30/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 25 lutego 2016 r.

w sprawie opinii dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań oraz opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Ksawerów     Uchwała Nr I/30/2016


Uchwała Nr I/222/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 22 grudnia 2014 r.

w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Ksawerów 

Uchwała Nr I/223/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 22 grudnia 2014 r.

w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Ksawerów na 2015 rok.

Uchwały : Uchwała I/222/2014 oraz Uchwała I/223/2014 Składu Orzekającego RIO

Uchwała Nr I/107/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 23 czerwca 2014 r.

w sprawie wniosku Komisji rewizyjnej Rady Gminy ksawerów o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Ksawerów za 2013 rok.

Uchwała: Uchwała I/107/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi

Uchwała Nr I/25/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 5 marca 2015 roku

w sprawie opinii dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań oraz opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Ksawerów.

Uchwała: Uchwała

 


Uchwała Nr I/155/14  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 23 października 2014 roku
w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Ksawerów za I półrocze 2014 r.

Kliknij aby pobrać treść uchwały

Uchwała Nr I/39/2014  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 6 marca 2014 roku
w sprawie opinii dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań oraz opinii dotyczącej mozliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Ksawerów.

Opinia-I-39-2014

Uchwała Nr I/243/2013  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 30 grudnia 2013 roku
w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Ksawerów na 2014 r.

Kliknij, aby pobrać treść uchwały

Uchwała Nr I/242/2013  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 30 grudnia 2013 roku
w sprawie opinii do wieloletniej prognozy finansowej oraz mozliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Ksawerów.

Kliknij, aby pobrać treść uchwały

Uchwała Nr I/173/2013  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 14 października 2013 roku
w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Ksawerów za I półrocze 2013 r.

Kliknij, aby pobrać treść uchwały

Uchwała Nr I/62/2013  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 19 marca 2013 roku
w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Ksawerów.

Kliknij, aby pobrać treść uchwały

Uchwała Nr I/61/20113 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 19 marca 2013 roku
w sprawie opinii dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań Gminy Ksawerów.

Kliknij, aby pobrać treść uchwały

Uchwała Nr I/12/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 14 stycznia 2013 roku
w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego 
Gminy Ksawerów

Kliknij, aby pobrać treść uchwały

Uchwała Nr I/11/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 14 stycznia 2013 roku
w sprawie dotyczącej projektu budżetu
Gminy Ksawerów na 2013 rok

Kliknij, aby pobrać treść uchwały

Uchwała Nr I/10/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 14 stycznia 2013 roku
w sprawie opinii do projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie
wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ksawerów
Kliknij, aby pobrać treść uchwały

Uchwała Nr I/178/12  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 11 października 2012 roku
w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Ksawerów za I półrocze 2012 r.

Kliknij, aby pobrać treść uchwały

Uchwała Nr I/96/2012  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 10 maja 2012 roku
w sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Ksawerów z wykonania budżetu za 2011 rok.

Kliknij, aby pobrać treść uchwały

Uchwała Nr I/62/2012  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 15 marca 2012 roku 
w sprawie opinii dotyczącej możliwości spłaty sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Ksawerów

Kliknij, aby pobrać treść uchwały

Uchwała Nr I/61/2012  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 15 marca 2012 roku 
w sprawie opinii dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego wynikjącej z planowanych i zaciąganych zobowiązań Gminy Ksawerów
Kliknij, aby pobrać treść uchwaly

Uchwała Nr I/213/11  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 25 października 2011 roku 
w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Ksawerów za I półrocze 2011 r.
Kliknij, aby pobrać treść uchwały

Uchwała Nr I/183/2011  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 26 sierpnia 2011 roku 
w sprawie opinii dotyczącej możliwości spłaty kredytu zaciąganego przez Gminę Ksawerów. 
Kliknij, aby pobrać treść uchwały

Uchwała Nr I/142/2011  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 7 czerwca 2011 roku                        
w sprawie  wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ksawerów o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Ksawerów za 2010 rok.

Kliknij, aby pobrać treść uchwały

Uchwała Nr I/126/2011  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 23 maja 2011 roku
w sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Ksawerów z wykonania budżetu za 2010 rok.
Kliknij, aby pobrać treść uchwały

Uchwała Nr I/69/2011  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 15 marca 2011 roku
w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Ksawerów
Kliknij, aby pobrać treść uchwały

Uchwała Nr I/68/2011  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 15 marca 2011 roku
w sprawie opinii dotyczącej prawidłowości planowania kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań Gminy Ksawerów
Kliknij, aby pobrać treść uchwały

Uchwała Nr I/29/2011  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 27 stycznia 2011 roku
w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Ksawerów na 2011 rok
  
Kliknij, aby pobrać treść uchwały

Uchwała Nr I/28/2011  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 27 stycznia 2011 roku
w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Ksawerów

Kliknij, aby pobrać treść uchwały

Uchwała Nr I/27/2011  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 27 stycznia 2011 roku
w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ksawerów.
Kliknij, aby pobrać treść uchwały

Uchwała Nr I/89/2010  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 18 czerwca 2010 roku
Kliknij, aby pobrać treść uchwały

Uchwała Nr I/57/2011  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 23 kwietnia 2010 roku
w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ksawerów o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Ksawerów za wykonanie budżetu roku 2009.
Kliknij, aby pobrać treść uchwały

Uchwała Nr I/56/2011  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 23 kwietnia 2010 roku
w sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Ksawerów z wykonania budżetu za 2009 rok.

Kliknij, aby pobrać treść uchwały

 

 Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Ewa Łuczyńska [Skarbnik] dnia 19 czerwiec 2012
Informacja opublikowana przez:
  Monika Sroczyńska dnia 23 wrzesień 2005 godz. 09:54
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Paulina Tyczko dnia 24 styczeń 2017 godz. 12:23
Liczba odsłon:
  9866 od 23 wrzesień 2005 godz. 09:54  (średnio 2.43 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Ksawerów
sekretariat@ksawerow.com