0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
MEDiKSA » Informacje SP ZOZ » Środki unijne w ramach RPO WŁ


Informujemy, że Uchwałą nr 503/10 z dnia 30.03.2010 roku oraz Uchwałą nr 658/10 z dnia 28.04.2010 r. Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca RPO WŁ:

wniosek nr WND-RPLD.05.01.00-00-011/09 pn.

„Poprawa jakości i dostępności diagnostyki w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej ,,Ośrodek zdrowia w Ksawerowie” poprzez zakup niezbędnego sprzętu medycznego”

złożony przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Ośrodek Zdrowia” w Ksawerowie został wpisany na listę rezerwową projektów do dofinansowania w ramach Osi Priorytetowej V Infrastruktura Społeczna Działanie V.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

szczegółyInformacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Barbara Sereczyńska dnia 19 wrzesień 2012
Informacja opublikowana przez:
  Barbara Sereczyńska dnia 19 wrzesień 2012 godz. 18:55
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Barbara Sereczyńska dnia 19 wrzesień 2012 godz. 19:52
Liczba odsłon:
  6407 od 19 wrzesień 2012 godz. 18:55  (średnio 2.48 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Ksawerów
sekretariat@ksawerow.com