0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Gospodarka odpadami » Miejsca zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odebranych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Ksawerów


 

Zgodnie z uchwałą nr XXVI/482/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 21.06.2012 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami województwa łódzkiego, Gmina Ksawerów należy do Regionu II gospodarki odpadami komunalnymi. 

W Regionie II wskazano dwie instalacje, które spełniają wymagania instalacji regionalnych:

  1. EKO-REGION Sp. z o.o. w Bełchatowie, instalacja w Dylowie A, gm. Pajęczno  – instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (MBP)
  2. Przedsiębiorstwo Komunalne SANIKOM w Bełchatowie, instalacja w Woli Kruszyńskiej – instalacja do kompostowania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów.

 

Dla pozostałych odpadów zastosowanie ma hierarchia postępowania z odpadami i zasada bliskości, z uwzględnieniem spełnienia przez poszczególne instalacje przetwarzania odpadów wymagań najlepszej dostępnej techniki zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.).

 

 Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Ewa Krawczyk [Podinspektor] dnia 7 maj 2014
Informacja opublikowana przez:
  Magdalena Błaszkowska dnia 7 maj 2014 godz. 13:58
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Magdalena Błaszkowska dnia 7 lipiec 2014 godz. 15:11
Liczba odsłon:
  4614 od 7 maj 2014 godz. 13:58  (średnio 2.24 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Ksawerów
sekretariat@ksawerow.com