0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
WYBORY » Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014


Zarządzenie Nr 96/14 Wójta Gminy Ksawerów z dnia 20 maja 2014 roku w sprawie przekazania dokumentów Wójtowi Gminy Ksawerów w depozyt, po przeprowadzeniu głosowania w obwodzie.

Zarządzenie Nr 96/14 

 

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych

 

 

INFORMACJA

 

Zawiadamiamy, że w Urzędzie Gminy Ksawerów przy ul. Ko?ciuszki 3 h – I piętro pok. 101 udostępniony jest do wgl?du spis wyborców sporz?dzony dla wyborów zarz?dzonych na dzień 25.05.2014 r. do Parlamentu Europejskiego.

 

 

Zarządzenie Nr 81/14 Wójta Gminy Ksawerów z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie Nr 81/14

 

KOMUNIKAT

 

Wójt Gminy Ksawerów informuje, że w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarz?dzonych na dzień 25 maja 2014 r., członków do Obwodowych Komisji Wyborczych, zgodnie z kalendarzem wyborczym, należy zgłaszać w terminie do 2 maja 2014 r. (pi?tek) w godzinach pracy Urzędu Gminy t.j. do godziny 14:00.

Zaleca się, aby zgłoszeń dokonać na formularzu wydrukowanym zgodnie z wzorem zał?czonym do niniejszej informacji, b?dĄ pobranym w sekretariacie Urzędu Gminy Ksawerów przy ul. Ko?ciuszki 3h.

Przypomina się, iż zgłoszeń dokonuj? wył?cznie pełnomocnicy wyborczy Komitetów Wyborczych b?dĄ osoba przez nich upoważniona.

Druk do pobrania

 

 

Zarządzenie Nr 54/14 Wójta Gminy Ksawerów z dnia 8 kwietnia 2014 roku w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego.

Zarządzenie Nr 54/14

 

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Ksawerów z dnai 7 kwietnia 2014 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach wyborczych, dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwo?ci głosowania korespondencyjnego oraz wskazanie obwodowej komisji wyborczej wyznaczonej dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego

Obwieszczenie Wójta Gminy Ksawerów z dnia 7 kwietnia 2014 r.

 

 

 

Zarządzenie Nr 51/14 Wójta Gminy Ksawerów z dnia 4 kwietnia 2014 roku w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy do przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.

 

Zarządzenie Nr 51/14

Zarządzenie Nr 43/14 Wójta Gminy Ksawerów z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia czynności związanych z głosowaniem korespondencyjnym.

 Zarządzenie nr 43/14

Zarządzenie Nr 42/14 Wójta Gminy Ksawerów z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie upoważnienia pracownika urzędu gminy do przyjmowania wniosków oraz informowania wyborców niepełnosprawnych o sposobach (formach) głosowania adekwatnie do rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

 Zarządzenie Nr 42/14

Zarządzenie Nr 40/14 Wójta Gminy Ksawerów z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.

 Zarządzenie Nr 40/14

 

Zarządzenie Nr 38/14 Wójta Gminy Ksawerów z dnia 19 marca 2014 roku w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do czynności związanych ze sporz?dzaniem aktów pełnomocnictw do głosowania.

Zarządzenie nr 38/14

 

 

 

 

Informacje dotycz?ce obwodów i okręgów wyborczych:

http://gmina.ksawerow.com/index.php/lewe-menu/wybory-parlamentarne/

 

Informacja Wójta Gminy Ksawerów w sprawie tablic ogłoszeniowych

Tablice informacyjne

 

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

http://pkw.gov.pl/wyjasnienia-informacje-i-pisma-okolne-pe/informacja-o-uprawnieniach-wyborcow-niepelnosprawnych.html

 

Informacja o upływie terminów zwi?zanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które zostan? zarz?dzone na dzień 25 maja 2014 r.

http://pkw.gov.pl/wyjasnienia-informacje-i-pisma-okolne-pe/informacja-o-uplywie-terminow-zwiazanych-z-uprawnieniami-wyborcow-niepelnosprawnych-w-wyborach-do-parlamentu-europejskiego-ktore-zostana-zarzadzone-na-dzien-25-maja-2014-r.html

 Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Aneta Kosiorek [Specjalista] dnia 4 maj 2015
Informacja opublikowana przez:
  Magdalena Błaszkowska dnia 7 marzec 2014 godz. 07:49
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Aneta Kosiorek dnia 4 maj 2015 godz. 10:36
Liczba odsłon:
  6355 od 7 marzec 2014 godz. 07:49  (średnio 2.69 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Ksawerów
sekretariat@ksawerow.com