0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Uchwały Rady Gminy Ksawerów
Budżet

KADENCJA:
UchwałaSesjaTemat uchwały (skrócony)Prawo
lokalne
Data podjęciaSzczegóły
XLII/290/2017XLIIzmieniająca Uchwałę Nr XLII/288/2017 z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Ksawerów w latach 2017 - 202930.01.2017
XLII/289/2017XLIIw sprawie zmian budżetu Gminy Ksawerów na 2017 rok30.01.2017
XLII/288/2017XLIIw sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Ksawerów w latach 2017 - 202930.01.2017
XLII/287/2017XLIIw sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ksawerów na rok 201730.01.2017
XLII/286/2017XLIIw sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej30.01.2017
XLI/285/2016XLIw sprawie zmian budżetu Gminy Ksawerów na 2016 rok28.12.2016
XLI/282/2016XLIzmieniająca Uchwałę Nr XXXIX/273/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Ksawerów w latach 2016 - 203128.12.2016
XLI/281/2016XLIw sprawie zmian w budżecie Gminy Ksawerów na 2016 r.28.12.2016
XLI/283/2016XLIw sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat28.12.2016
XLI/280/2016XLIw sprawie zmian budżetu Gminy Ksawerów na 2016 rok28.12.2016
XXXIX/273/2016XXXIXzmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/267/2016 z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Ksawerów w latach 2016-202530.11.2016
XXXIX/272/2016XXXIXw sprawie zmian budżetu Gminy Ksawerów na 2016 rok30.11.2016
XXXVIII/267/2016XXXVIIIzmieniająca Uchwałę Nr XXXVI/250/2016 z dnia 28 września w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Ksawerów w latach 2016 - 202509.11.2016
XXXVIII/264/2016XXXVIIIw sprawie zmian budżetu Gminy Ksawerów na 2016 rok09.11.2016
XXXVIII/263/2016XXXVIIIw sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej09.11.2016
XXXVIII/262/2016XXXVIIIw sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej09.11.2016
XXXVIII/261/2016XXXVIIIw sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej09.11.2016
XXXVIII/260/2016XXXVIIIw sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej09.11.2016
XXXVIII/259/2016XXXVIIIw sprawie zmiany Uchwały XXXVII/256/2016 Rady Gminy Ksawerów09.11.2016
XXXVII/256/2016XXXVIIw sprawie zmian budżetu Gminy Ksawerów na 2016 rok12.10.2016
XXXVII/255/2016XXXVIIw sprawie zmian budżetu Gminy Ksawerów na 2016 rok12.10.2016
XXXVII/254/2016XXXVIIw sprawie zmian budżetu Gminy Ksawerów na 2016 rok12.10.2016
XXXVII/253/2016XXXVIIw sprawie zmian budżetu Gminy Ksawerów na 2016 rok12.10.2016
XXXVI/250/2016XXXVIzmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/242/2016 z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Ksawerów w latach 2016-202528.09.2016
XXXVI/249/2016XXXVIw sprawie zmian budżetu Gminy Ksawerów na 2016 r.28.09.2016
XXXVI/248/2016XXXVIw sprawie zmian budżetu Gminy Ksawerów na 2016 r.28.09.2016
XXXVI/247/2016XXXVIw sprawie zmian budżetu Gminy Ksawerów na 2016 r.28.09.2016
XXXVI/246/2016XXXVIw sprawie zmian budżetu Gminy Ksawerów na 2016 r.28.09.2016
XXXVI/245/2016XXXVIw sprawie zmian budżetu Gminy Ksawerów na 2016 r.28.09.2016
XXXIV/242/2016XXXIVzmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/239/2016 z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Ksawerów w latach 2016 - 202517.08.2016
XXXIV/240/2016XXXIVw sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego na realizację zadania pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E: I etap - ul. Wolska, II etap - ul. Jana Pawła II i ul. Nowotki, III etap - ul. Wschodnia, IV etap - ul. Szkolna, Gmina 17.08.2016
XXXIV/241/2016XXXIVw sprawie zmian budżetu Gminy Ksawerów na 2016 rok17.08.2016
XXXIII/239/2016XXXIIIzmieniająca Uchwałę Nr XXXII/228/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Ksawerów w latach 2016 - 202513.07.2016
XXXIII/238/2016XXXIIIw sprawie zmian budżetu Gminy Ksawerów na 2016 rok13.07.2016
XXXIII/237/2016XXXIIIw sprawie zmian budżetu Gminy Ksawerów na 2016 rok13.07.2016
XXXII/228/2016XXXIIzmieniająca Uchwałę Nr XXXI/220/2016 z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Ksawerów w latach 2016 - 202522.06.2016
XXXII/226/2016XXXIIw sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok22.06.2016
XXXII/225/2016XXXIIw sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MEDiKSA w Ksawerowie za 2015 r.22.06.2016
XXXII/223/2016XXXIIzmieniająca Uchwałę Nr XXXI/219/2016 rady Gminy Ksawerów w sprawie zmiany budżetu Gminy Ksawerów na 2016 rok22.06.2016
XXXII/224/2016XXXIIw sprawie zmian budżetu Gminy Ksawerów na 2016 rok22.06.2016
XXXI/220/2016XXXIzmiana Uchwały XXX/216/2016 w sprawie WPF18.05.2016
XXXI/219/2016XXXIzmiana budżetu18.05.2016
XXXI/218/2016XXXIZmiana budżetu18.05.2016
XXX/216/2016XXXzmieniająca Uchwałę Nr XXIX/213/2016 20.04.2016
XXX/215/2016XXXzmiana budżetu20.04.2016
XXX/214/2016XXXzmiany w budżecie20.04.2016
XXIX/213/2016XXIXzmiana uchwały w sprawie uchwalenia WPF21.03.2016
XXVIII/207/2016XXVIIIZmiana budżetu na 2016 r.17.03.2016
XXVII/196/2016XXVIIzmiana budżetu na 2016 r.24.02.2016
XXV/190/2016XXVzmiana uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej20.01.2016
XXV/188/2016XXVzmiana uchwały XI/79/2015 20.01.2016
XXV/187/2016XXVWieloletnia Prognoza Finansowa 20.01.2016
XXV/186/2016XXVbudżet na 2016 r.20.01.2016
XXIV/184/2015XXIVzmiany w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej23.12.2015
XXIV/176/2015XXIVzmiana budżetu Gminy Ksawerów23.12.2015
XXIV/175/2015XXIVzmiana budżetu Gminy Ksawerów23.12.2015
XXIV/174/2015XXIVzaciągnięcie pożyczki długoterminowej23.12.2015
XXIV/173/2015XXIVzmieniająca uchwałę w sprawie współpracy Gminy Ksawerów z Powiatem Pabianickim23.12.2015
XXIII/167/2015XXIIIokreślenie stawek podatku od nieruchomości25.11.2015
XXIII/166/2015XXIIIzmiana Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej25.11.2015
XXIII/165/2015XXIIIzmiana budżetu25.11.2015
XXIII/164/2015XXIIIuchylająca Uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej25.11.2015
XXIII/162/2015XXIIIzmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej25.11.2015
XXIII/163/2015XXIIIuchylająca Uchwałę w spr. zaciągnięcia pożyczki długoterminowej25.11.2015
XXII/158/2015XXIIzmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej04.11.2015
XXII/156/2015XXIIw sprawie zmiany budżetu04.11.2015
XXII/157/2015XXIIw sprawie zmiany budżetu04.11.2015
XXII/155/2015XXIIzmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu04.11.2015
XXII/153/2015XXIIzmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej04.11.2015
XXII/152/2015XXIIzmieniająca uchwałę w sprawie pożyczki długoterminowej04.11.2015
XXI/145/2015XXIzmiana budżetu14.10.2015
XXI/146/2015XXIzmiana budżetu14.10.2015
XXI/144/2015XXIzmiana budżetu14.10.2015
XXI/143/2015XXIzmiana budżetu14.10.2015
XXI/142/2015XXIzmiana budżetu14.10.2015
XXI/141/2015XXIzmiana budżetu14.10.2015
XX/136/2015XXZmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Ksawerów
XX/135/2015XXzmiany budżetu
XX/134/2015XXzmianay budżetu
XX/133/2015XXw sprawie współpracy Gminy Ksawerów z Powiatem Pabianickim w zakresie zadania publicznego
XX/132/2015XXuchylająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego
XIX/128/2015XIXzmieniająca Uchwałę nr XIV/101/201519.08.2015
XIX/127/2015XIXzmiana budżetu19.08.2015
XVIII/126/2015XVIIIzmiana budżetu27.07.2015
XVII/123/2015XVIIzmiana budżetu Gminy Ksawerów na 2015 r15.07.2015
XVI/120/2015XVIzmiana uchwały nr XIV/103/2015 Rady Gminy Ksawerów w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Ksawerów w latach 2015-202508.07.2015
XVI/119/2015XVIzmiana budżetu Gminy Ksawerów na 2015 rok08.07.2015
XVI/118/2015XVIzmieniająca Uchwałę nr XIV/100/2015 zmieniającą Uchwałę nr XI/79/201508.07.2015
XVI/117/2015XVIzmiana budżetu Gminy Ksawerów na 2015 rok08.07.2015
XV/111/2015XVudzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Ksawerów26.06.2015
XV/110/2015XVrozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2014 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok26.06.2015
XV/109/2015XVzmiana budżetu na 2015 rok26.06.2015
XV/108/2015XVzmieniająca Uchwałę nr XIV/98/201526.06.2015
XV/107/2015XVzmieniająca Uchwałę XIV/99/201526.06.2015
XIV/104/2015XIVzatwierdzenie sprawozdania finansowego SP ZOZ MEDiKSA18.06.2015
XIV/103/2015XIVzmiana Uchwały Nr XIII/94/201518.06.2015
XIV/102/2015XIVzmiana budżetu18.06.2015
XIV/101/2015XIVzaciągnięcie pożyczki długoterminowej18.06.2015
XIV/100/2015XIVzmieniająca Uchwałę nr XI/79/201518.06.2015
XIV/99/2015XIVzmieniająca Uchwałę nr XI/80/201518.06.2015
XIV/98/2015XIVzmieniająca Uchwałę nr XI/81/201518.06.2015
XIII/95/2015XIIIzatwierdzenie do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego27.05.2015
XIII/94/2015XIIIzmiana uchwały nr XI/82/201527.05.2015
XIII/93/2015XIIIUdzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego27.05.2015
XIII/92/2015XIIIUchylająca Uchwałę Nr LXIII/422/201427.05.2015
XIII/91/2015XIIIzmiana budżetu27.05.2015
XI/81/2015XIzaciągnięcie pożyczki długoterminowej29.04.2015
XI/71/2015XIuchylająca Uchwałę Nr X/67/201529.04.2015
XI/72/2015XIzmiana Uchwały Nr LXV/439/201429.04.2015
XI/73/2015XIzmieniająca Uchwałę Nr IX/63/201529.04.2015
XI/80/2015XIzaciągnięcie pożyczki długoterminowej29.04.2015
XI/79/2015XIzaciągnięcie pożyczki długoterminowej29.04.2015
XI/78/2015XIzaciągnięcie pożyczki długoterminowej29.04.2015
XI/77/2015XIzmieniająca Uchwałę Nr V/25/201529.04.2015
XI/76/2015XIzmiana budżetu29.04.2015
XI/75/2015XIzmiana budżetu29.04.2015
XI/74/2015XIzmiana budżetu29.04.2015
XI/82/2015XIZmiana Uchwały Nr IX/64/201529.04.2015
X/69/2015XZmiana budżetu na 2015 rok.08.04.2015
X/68/2015XZmian budżetu08.04.2015
X/67/2015XZmieniająca Uchwałę Nr LXV/439/201408.04.2015
X/66/2015XZmieniająca Uchwałę Nr V/25/201508.04.2015
IX/64/2015IXZmiana uchwały VIII/52/201525.03.2015
IX/63/2015IXZmiana budżetu na 2015 r.25.03.2015
IX/62/2015IXZmiana budżetu na 2015 r.25.03.2015
VIII/61/2015VIIIzmiana budżetu11.03.2015
VIII/60/2015VIIIzmiana budżetu11.03.2015
VIII/59/2015VIIIzmiana budżetu11.03.2015
VIII/58/2015VIIIzmiana budżetu20.03.2011
VIII/57/2015VIIIzmiana budżetu11.03.2015
VIII/56/2015VIIIZmiana budżetu11.03.2015
VIII/55/2015VIIIZmiana budżetu11.03.2015
VIII/54/2015VIIIZmiana budżetu11.03.2015
VIII/53/2015VIIIZmiana budżetu11.03.2015
VIII/52/2015VIIIZmiana WPF11.03.2015
VI/42/2015VIZmiana budżetu20.02.2018
V/25/2015Vw sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ksawerów na rok 201529.01.2015
V/24/2015Vw sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Ksawerów w latach 2015-2023 29.01.2015
 

 

Urząd Gminy Ksawerów
sekretariat@ksawerow.com